George Tarratt, designer Geoffrey G. Bellamy, silver Welsh Dragon brooch, Birmingham 1956 SOLD

George Tarratt, designer Geoffrey G. Bellamy, a silver Welsh Dragon brooch, Birmingham 1956, set within a circular frame, with Geoffrey G. Bellamy facsimile signature, and numbered 89,  diameter 3.6 cm, the Welsh Dragon brooch is a design that is not often seen SOLD

George Tarratt, dylunydd Geoffrey G. Bellamy, broets arian Draig Goch Cymru, Birmingham 1956, gosod o fewn ffrâm crwn, gyda llofnod ffacsimili Geoffrey G. Bellamy, a rhifo 89, diamedr 3.6 cm, y tlws Draig Goch Cymru yn gynllun nad yw’n a welir yn aml GWERTHWYD

Description

George Tarratt, designer Geoffrey G. Bellamy, a silver Welsh Dragon brooch, Birmingham 1956, set within a circular frame, with Geoffrey G. Bellamy facsimile signature, and numbered 89, diameter 3.6 cm, the Welsh Dragon brooch is a design that is not often seen SOLD

George Tarratt, dylunydd Geoffrey G. Bellamy, broets arian Draig Goch Cymru, Birmingham 1956, gosod o fewn ffrâm crwn, gyda llofnod ffacsimili Geoffrey G. Bellamy, a rhifo 89, diamedr 3.6 cm, y tlws Draig Goch Cymru yn gynllun nad yw’n a welir yn aml GWERTHWYD