Kupittaan Kulta, silver amethystine brooch, Finland, circa 1980 SOLD

Kupittaan Kulta, silver amethystine brooch, circa 1980, stamped anvil mark for Kupittaan Kulta, ‘925S’ and ‘Finland‘, oval cabochon 1.7 cm long, brooch length 5.7 cm SOLD

Description

Kupittaan Kulta, silver amethystine brooch, circa 1980, stamped anvil mark for Kupittaan Kulta, ‘925S’ and ‘Finland‘, oval cabochon 1.7 cm long, brooch length 5.7 cm SOLD